Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 13-11-2023

EXO Designs, gevestigd te Sportstraat 11, 6942HK Didam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69405387, hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft hoe EXO Designs persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Verzameling van Persoonsgegevens

1.1. Door het accepteren van onze algemene voorwaarden stemt u ermee in dat EXO Designs persoonsgegevens kan verzamelen, zoals naam, contactgegevens, betalingsinformatie en andere relevante informatie die nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

1.2. Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u of via derden, zoals de hostingprovider en domeinregistratiediensten, zoals gespecificeerd in de algemene voorwaarden.

2. Gebruik van Persoonsgegevens

2.1. EXO Designs gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met u, inclusief maar niet beperkt tot webdesign, hostingdiensten, onderhoud aan de website, SEO-optimalisatie en domeinregistratie, zoals gespecificeerd in de algemene voorwaarden.

2.2. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor administratieve doeleinden, facturatie, communicatie over de diensten, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Beveiliging van Persoonsgegevens

3.1. EXO Designs neemt redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

4. Delen van Persoonsgegevens

4.1. EXO Designs deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is. In dergelijke gevallen neemt EXO Designs redelijke stappen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

5. Uw Rechten

5.1. U heeft het recht om op verzoek inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken indien deze onjuist, onvolledig of niet langer noodzakelijk zijn.

6. Contactgegevens

6.1. Voor vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

7. Wijzigingen in dit Privacybeleid

7.1. Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken weer te geven. De meest recente versie van ons privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.